De afgelopen jaren lijken veel media en daarmee de publieke opinie zich meer en meer tegen de boeren te keren. Zij zouden de oorzaak zijn van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, tekort aan drinkwater en veel meer problemen. SGP-jongeren vindt echter dat we juist ook moeten kijken naar wat boeren goed doen.

Gezond voedselsysteem

Vrijwel alle onderdelen van de landbouw in Nederland, van het telen van tomaten tot het houden van vleeskalveren, hebben namelijk hun nut in een gezond voedselsysteem. Zo zijn de bodem en het klimaat van gedeeltes van de Nederlandse landbouwgrond praktisch alleen geschikt voor de teelt van gras. Door dit gras als voer voor melkvee te gebruiken kunnen juist ook deze gronden goed benut worden. Naast speciaal geteelde gewassen worden er ook enorme hoeveelheden afval- en bijproducten gebruikt in veevoer, zoals sojaschroot (een restproduct bij het maken van olie uit sojabonen), bierbostel (een restproduct van de bierbrouwerij), maar ook, vanwege afmetingen of uiterlijk, afgekeurd groente, fruit, brood en andere producten.

Koploper

Omdat bij een goed en gezond voedselpatroon ook zuivel en vlees horen, is het belangrijk te bedenken waar al deze producten vandaan gaan komen als ze niet in Nederland geproduceerd worden. Nederland loopt wereldwijd namelijk voorop als het gaat om dierenwelzijn. Maar ook als we kijken naar de milieubelasting van agrarische producten is Nederland wereldwijd koploper. De CO2-uitstoot voor het maken van een liter melk ligt in Nederland tweemaal zo laag als het wereldwijde gemiddelde. Ook op het gebied van akkerbouw en tuinbouw wordt hier enorm efficiënt gebruik gemaakt van grondoppervlakte en voedingsstoffen. Als we er dus voor kiezen dat de landbouw in Nederland moet inkrimpen, moeten we goed beseffen dat diezelfde producten dan gemaakt zullen worden in landen waar de omstandigheden, wat betreft dierenwelzijn en milieu, over het algemeen veel slechter zijn.

Conclusie

Onderaan de streep zien we als SGP-jongeren dat er heel veel is dat goed gaat in de landbouw. Daar is vaak te weinig oog voor! En wanneer er nagedacht moet worden over maatregelen ten behoeve van natuurbehoud, moeten we daar enerzijds niet makkelijk over doen: het is onze taak, van God gegeven, om zorg te dragen voor de natuur. Anderzijds is het een illusie om te denken dat een gedwongen krimp van de Nederlandse landbouw alleen maar problemen oplost.

Geschreven door Matthias Bunt