De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Regelmatig tot op de dag van het congres nog verschillende moties worden ingediend.
 • Het bestuur weinig tot geen tijd heeft de moties van een grondig pre-advies te voorzien.
 • Het Politiek Platform niet kan worden geconsulteerd in deze termijn.

Overwegende dat:

 • Een termijn van 3 dagen belangrijk is voor een afgewogen pre-advies van het bestuur.
 • Een termijn van 3 dagen belangrijk is voor het beoordelen van moties door leden.
 • Een termijn van 3 dagen belangrijk is voor de positie van het Politiek Platform.

Verzoekt het bestuur:

 • Bij moties waarbij deze termijn niet is gehaald, bij de plenaire behandeling expliciet aan de indiener te vragen waarom de motie niet eerder ingediend kon worden.
 • Uit te spreken dat het zeer onwenselijk is als politiek-inhoudelijke moties minder dan 3 dagen voor de start van het congres worden ingediend.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Niels Hoogendoorn
 • Ardi Pierik
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Willem Jan Blom
 • Maurits Verhoeven
 • Joas den Besten
 • Jan Willem Jansen
 • Julian Bassa
 • Wouter Dekker

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: