Het jaarlijkse voorjaarscongres is gepland op 15 april. Moties indienen is nog niet mogelijk. Houd de datum vrij in je agenda!