De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGPJ in 2021 in het verkiezingsprogramma liet opnemen dat men de NPO3 moet saneren;
 • De NPO nog altijd gefinancierd wordt door belastinggeld;
 • De NPO programma's financiert die overduidelijk in strijd zijn met Gods woord;
 • De NPO meningen censureert die niet overeenkomen met hun ideologisch kader;
 • De NPO regelmatig feitelijke onjuistheden presenteert over religie en aanverwante onderwerpen;

Overwegende dat:

 • Er geen publiek geld zou moeten worden gebruikt om programma's te financieren die in strijd zijn met Gods woord;
 • De NPO een gebalanceerd beeld zou moeten bieden op de werkelijkheid, en geen meningen zouden moeten censureren waarmee ze het oneens is;
 • Feitelijke onjuistheden in de beeldvorming rondom de reformatorische zuil het moeilijker maken om ons geluid helder voor het voetlicht te brengen;

Verzoekt het bestuur:

 • Het standpunt hierover op de website van een update te voorzien die overeenkomt met de inhoud van deze motie;
 • Uit te spreken dat NPO2 en -3 gesaneerd moeten worden.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Timo Tiggelman
 • Tom de Nooijer
 • Berry Bouw
 • Wouter Dekker
 • Julian Bassa
 • Gert-Jan van Galen
 • Mathijs van der Tang
 • Justin Klerk

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: