De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-jongeren op dit moment als standpunt huldigt dat lidmaatschap van de Europese Unie om meerdere redenen wenselijk is, en ‘kritiek op de Europese Unie niet hetzelfde betekent als ‘uit Europa willen’’
 • De SGP (Kees van der Staaij) tijdens het plenaire Tweede Kamerdebat van 9 december 2020, over het opnemen van lidmaatschap van de Europese Unie in de grondwet (wetsvoorstel D66), heeft gezegd dat het voor de SGP bij nog verdere Europese integratie ‘een serieuze vraag is of wij nog wel deel van deze Europese Unie moeten uitmaken’
 • De standpunten van de SGP en SGP-jongeren hierin niet expliciet overeenkomen, waarbij SGP-jongeren zich derhalve minder kritisch uitlaat over de Europese Unie dan haar moederpartij

Overwegende dat:

 • De Europese Unie alsmaar meer bevoegdheden naar zich toetrekt, en deze trend de afgelopen jaren niet is gekeerd, maar eerder is verergerd, zoals overeenkomt met haar doel om naar meer integratie te streven (‘ever closer union’)
 • Dat volgens artikel 29 van ons beginselprogramma Nederland principieel geen bevoegdheden aan bovennationale organisaties mag afstaan die essentieel zijn voor onze politieke onafhankelijkheid
 • Wanneer je nooit zal overwegen om de EU te verlaten, je hiermee altijd een slechte onderhandelingspositie ten opzichte van Europese federalisten zult houden om bevoegdheden nationaal te houden of krijgen.

Verzoekt het bestuur:

 • Het standpunt van SGP-jongeren op dit punt overeen te laten komen met die van onze moederpartij, door bij ons standpunt over de Europese Unie, alsmede ook bij toekomstige publicaties over de EU, te vermelden dat wanneer de Europese Unie haar heilloze weg van alsmaar voortgaande federalisering voortzet, de SGP een verlating van de Europese Unie serieus overweegt.

Bronnen:

 1. https://www.sgpj.nl/standpunten/europese-unie
 2. https://www.youtube.com/watch?v=C3if2YlIx-Y, vanaf 4:55

Gaat over tot de orde van de dag

 • Tom de Nooijer
 • Otto van der Tang
 • Mathijs van der Tang
 • Hanno Vervat
 • Wouter Dekker
 • Gert-Jan van Galen
 • Job van Dam

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: