De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • LAKS voor het overgrote deel uit rijkssubsidie bestaat (203.693 van 228.430 in totaal)
 • Het LAKS een plan heeft gelanceerd met taaltips waarin onder meer ‘goedemorgen jongens en meisjes’ moet worden vervangen

Overwegende dat:

 • Het LAKS vanwege hun grote financiële afhankelijkheid van het Rijk niet gezien kan worden als onafhankelijke organisatie
 • Er met gemeenschapsgeld onzalige woke- taalpolitieplannen worden gepresenteerd
 • We hier schoon genoeg van hebben

Verzoekt het bestuur:

 • Een statement namens SGP-jongeren te schrijven waarin fors tegengas wordt gegeven aan dit plan (en soortgelijke tendensen) en tevens wordt gepleit om de subsidie aan het LAKS op te schorten na waarschuwingen, totdat zij beloven zich niet meer te richten op het presenteren van dergelijke progressief-ideologische plannen, maar zich daadwerkelijk toe te leggen op het behartigen van de belangen van scholieren.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Tom de Nooijer
 • Otto van der Tang
 • Berry Bouw
 • Mathijs van der Tang
 • Wouter Dekker
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Job van Dam
 • Gert-Jan van Galen
 • Julian Bassa

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: