De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Op de vergadering in Woerden enkele jaren geleden een motie 'SGPJ Gala' is aangenomen.
 • Bestuur destijds ervoor gekozen heeft, geen gehoor hier aan te geven

Overwegende dat:

 • Dat het goed is voor de verbinding onderling deze motie alsnog uit te voeren

Verzoekt het bestuur:

 • Deze motie alsnog uit te voeren door bij een eerstvolgend lustrum een gala event voor leden en oud-leden te organiseren.

Toelichting: Om onkosten te voorkomen, wordt van de bezoeker een bedrag voor het ticket voor binnenkomst gevraagd.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Berry Bouw
 • Johan de Leeuw
 • Otto van der Tang
 • Hendrika B.
 • Wouter Dekker
 • Jarnice van Deelen
 • Frank Jansen

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: