De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De ledenaantallen de afgelopen jaren fors zijn gedaald  (7216 op 31 december 2017, 6049 op 31 december 2019, rond de 3000 op 31 december 2022).
 • Er weinig zicht is op het leeftijdsprofiel van de in- en uitstromende leden.

Overwegende dat:

 • SGP-jongeren bestaat ‘bij de gratie van haar leden’ (Jos van den Breevaart, jaarverslag 2019).
 • SGP-jongeren baat heeft bij zoveel mogelijk leden, zowel in financieel opzicht, als ook voor haar bereik.
 • Het van belang is dat het bestuur inzicht heeft op het profiel van de in- en uitstromende leden om een prognose te kunnen maken van het ledenaantal.

Verzoekt het bestuur:

 • In kaart te brengen hoeveel leden zich de afgelopen jaren hebben uitgeschreven, en daarbij expliciet te kijken naar het aantal leden dat zich uitschrijft wanneer zij moeten gaan betalen (15-jarigen) en het aantal leden dat zich uitschrijft omdat zij de maximumleeftijd hebben bereikt.
 • Een eenvoudige prognose te maken van de ontwikkelingen van het aantal leden de komende jaren, op basis van de ontwikkeling van het ledenaantal de afgelopen jaren.
 • De in- en uitstroom in het jaarverslag op te nemen
 • De doelstelling van 5.000 leden in 2026 te vertalen naar jaarlijkse doelstellingen.
 • Ieder jaar de voortgang hiervan te rapporteren aan de Algemene Vergadering.
 • Aanvullende ledenwerfacties te organiseren wanneer een jaarlijkse doelstelling niet wordt gehaald.
 • De benodigde aanvullende acties tot het behalen van de doelstelling te formuleren en deze te rapporteren aan de Algemene Vergadering.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Mark de Jong
 • Arthur Polder
 • Ardi Pierik
 • Maurits Verhoeven
 • Johan Roodnat
 • Barthil van Deelen
 • Ferdinand de Jong
 • Julian Bassa
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Thomas Vink
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Justin Klerk
 • Johan de Leeuw
 • Timo Tiggelman
 • Jens Lukasse
 • Aron van der Ree
 • Cors van den Broek
 • Berry Bouw
 • John Verheij
 • Job van Dam
 • Leendert Weggeman

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: