De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De koning bij zijn inhuldiging geen kroon en militair uniform droeg;
 • De koning op Prinsjesdag geen kroon, militair uniform en zelfs geen mantel draagt;
 • De koning zich ook niet laat vervoeren in de Gouden Koets, maar de minder statievolle Glazen koets;
 • Onze huidige kroon is gemaakt van nepgoud, neppe edelstenen en neppe parels.

Overwegende dat:

 • Het koningshuis van Oranje ons van God is gegeven;
 • Koningen politiek-filosofisch gezien een militair uniform, hermelijnen mantel en al helemaal een kroon behoren te dragen als teken van koninklijke waardigheid;
 • Koningen in gouden koetsen behoren te rijden;
 • Nederland, door deze ceremoniële doch niet onbelangrijke gebaren al tweehonderd jaar niet volledig te handhaven, zichzelf als onafhankelijke natie niet serieus neemt;
 • Tegenover de moderne neiging om tradities af te breken een duidelijk signaal nodig is.

Verzoekt het bestuur:

 • Een statement te schrijven met als doel de regering de volgende zaken in de grondwet te laten vastleggen;
  • Dat de Gouden Koets opnieuw in gebruik wordt genomen op Prinsjesdag
  • Dat de koning op de inhuldiging voortaan door een predikant wordt gekroond met een fatsoenlijke kroon van passende materialen;
  • Dat de koning op Prinsjesdag de troonrede voorleest in militair uniform, mantel én met een kroon.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Mathijs van der Tang
 • Wouter Dekker
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Tom de Nooijer
 • Berry Bouw
 • Hanno Vervat
 • Michaël van der Staaij
 • Arjan den Hartog
 • Melle Jelsma
 • Timo Tiggelman
 • Justin Klerk
 • Leendert Weggeman

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: