De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De samenleving steeds verder polariseert op ieder gebied
 • Deze polarisatie helaas ook binnen SGPJ voorkomt
 • Deze polarisatie niet alleen online plaatsvindt, maar ook fysieke bijeenkomsten en ALV's van onze vereniging bereikt heeft
 • Minachting en subtiele vormen van discriminatie richting allerhande groepen in brede zin steeds meer zichtbaar wordt binnen onze vereniging

Overwegende dat:

 • We een organisatie zijn op basis van wederzijds respect, volgens Mattheüs 22: 36-40 uit de Bijbel welke wij geloven
 • De uitersten van onze vereniging de overhand beginnen te krijgen en de leden in 'het midden' van onze vereniging daarin verloren dreigen te raken
 • Het huidige bestuur dit probleem ook nadrukkelijk adresseert in het nieuwe beleidsplan

Verzoekt het bestuur:

 • Een onderzoek in te stellen naar polarisatie binnen SGPJ
 • Deze uiterlijk najaarscongres 2024 te publiceren aan de leden
 • Direct en respectvol op te treden bij heftige incidenten

Gaat over tot de orde van de dag

 • Berry Bouw
 • Thomas Vink
 • Wouter Dekker
 • Niels Hoogendoorn
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Martijn Boerman
 • Aron van der Ree
 • Corstian Flikweert
 • Hanno de Vries
 • Otto van der Tang

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: