De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 15 april 2023 te Gouda, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • God onbetwistbaar heerst over de aarde.
 • Het de oudtestamentische koningen (en hun onderdanen) van Israël en Juda steevast slecht ging bij het verlaten van Gods Woord.
 • De SGP in haar standpunten vermeldt: “De SGP is een democratische partij die een theocratische politiek voorstaat.”

Overwegende dat:

 • De neiging in deze tijd is om standpunten aan te passen aan het gehoor van de wereld, zoals lijkt te gebeuren bij de ChristenUnie of het CDA en hierdoor de Bijbelse boodschap naar de achtergrond verdwijnt.
 • Wij niet moeten buigen voor de wil van de zondige mens om God als Allerhoogste te verwerpen.
 • Het van ons wordt gevraagd om in deze tijd duidelijkheid te scheppen over het christelijke karakter van de SGPJ en de moederpartij.

Verzoekt het bestuur:

 • Uit te spreken dat het theocratische karakter van de SGP (en voor ons als SGPJ) belangrijker is dan het democratische karakter.
 • Te (laten) onderzoeken of er meer kan worden gedaan zodat de Bijbelse grondslag niet uit de uitlatingen verdwijnt.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Ferdinand de Jong
 • Mathijs van der Tang
 • Niels Hoogendoorn
 • Wouter Dekker
 • T. T.
 • Hendrika B.
 • Harm-Jan van der Sluis
 • Anne-Marthe de Weerd
 • Hanno Vervat
 • Julian Bassa
 • Rilana de Jonge
 • Jan Willem Jansen
 • Henry Draaijer

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: