Woensdag 3 mei 2023

We krijgen vragen n.a.v. de promotievideo van PowNed over de documentaire ‘Rutger en de nationalisten’. Zonder nu de inhoudelijke discussie op te zoeken, willen we benadrukken dat de geïnterviewde persoon niet namens SGP-jongeren spreekt.

Vrijdag 12 mei 2023

Naar aanleiding van de documentaire ‘Rutger en de nationalisten’ zijn er verschillende vragen bij ons binnengekomen. Inmiddels heeft het bestuur kennis genomen van de bewuste uitzending waarin één van onze leden wordt gevolgd. Ook worden er beelden getoond van het SGP-jongeren najaarscongres van oktober 2022.

Het bestuur hecht eraan nogmaals te benadrukken dat de geïnterviewde persoon niet namens de organisatie spreekt. Dat beeld kan ontstaan zijn afgaand op de getoonde beelden. Daarnaast heeft het bestuur geconstateerd dat er in de documentaire uitspraken worden gedaan die wij niet vinden passen bij onze organisatie. Mensen actief terugsturen op basis van hun geloofsovertuiging kan niet. (Inter)nationale afspraken voorkomen dit en christelijke barmhartigheid vereist dat we oog hebben voor de naaste in nood. Zie hiervoor ook ons standpunt op de website: asiel (sgpj.nl). Als bestuur nemen we daarom geen verantwoordelijkheid voor uitlatingen die in de documentaire worden gedaan.