De tien van #10

Onze voorzitter en nummer 10 op de SGP-lijst, Rody van Heijst, neemt met ons zijn tien speerpunten door. Bekijk alle video's om erachter te komen waarom jij SGP #10 moet stemmen.

1. De Bijbel als basis

De Bijbel dient als leidraad voor ons politieke handelen. Wij geloven dat de Bijbel onmisbaar is voor onze samenleving. Daarom pleiten wij ervoor dat de Bijbel de basis vormt van onze samenleving.

2. Geen schulden doorschuiven naar toekomstige generaties

Financiële stabiliteit vormt de kern van een gezonde economie, waarbij inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en schulden niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.

3. Minder consumeren

Overmatig consumptiegedrag is een sta-in-de-weg in de transitie naar een duurzame economie. Hergebruik van spullen en grondstoffen is een belangrijke manier om als rentmeesters goed met de schepping om te gaan.

4. Bereikbaar en betaalbaar OV

De afgelopen jaren is er te veel bezuinigd op het openbaar vervoer, met name in de regio. Reizen duurt daardoor vaak onnodig lang. Daarnaast is OV relatief duur. Het OV zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn!

5. Toekomst voor jonge boeren, vissers en tuinders

De agrarische sector verkeert in grote onzekerheid door steeds veranderend overheidsbeleid. Terwijl zij voor ons voedsel zorgen. Boeren, vissers en tuinders verdienen een toekomst!

6. Een betaalbaar (t)huis

Jongeren hebben zorgen over hun toekomstige woonsituatie. Wij zetten ons daarom in voor een eerlijke kans voor jongeren op de woningmarkt. Geef jongeren een stem!

7. Realistische verwachtingen van jongeren

Jongeren staan vandaag de dag voor tal van uitdagingen: studie, werk, vrienden en sociale media. Daarom willen wij realistische verwachtingen van jongeren.

8. Rechtvaardig en barmhartig migratiebeleid

Nederland loopt tegen grenzen aan. Wij zijn voor regionale opvang en meer regie over studie- en arbeidsmigratie. Alleen als we de instroom beperken kunnen we échte vluchtelingen helpen.

9. Ongeboren leven

Ieder mens heeft recht op leven. Abortus is daarom niet vanzelfsprekend. Om onbedoeld zwangere vrouwen te helpen, moet er een hulpfonds komen. Kies voor het leven.

10. Bescheiden overheid

Zwalkend beleid en gebroken beloftes doen veel kwaad en beschadigen het vertrouwen in de politiek. Daarom moet de overheid zich bescheiden opstellen en alleen bezighouden met regelgeving die ruimte geeft aan de samenleving. 

Alles van onze campagne