Geschiedenis

De wortels van SGP-jongeren

SGP-jongeren is niet alleen de grootste, maar heeft ook de oudste wortels van alle politieke jongerenorganisatie. Al in 1934 organiseerden verschillende studieverenigingen in het westen van het land gezamenlijke vergaderingen. Die vergaderingen resulteerden in een Landelijk Verband van Staatkundig Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS).

Hoewel de LVSGS wel het zaadje was dat leidde tot de hedendaagse bloeiende SGP-jongerenorganisatie, was er toen nog geen sprake van een organisatie zoals je die nu kent. Jongeren én ouderen bezochten de vergaderingen van de studievereniging. De belangrijkste doelstelling was toen niet het betrekken van jongeren bij de SGP, maar het bestuderen van de SGP-beginselen.

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een pauze in de opmars van de SGP-jongeren. Na de bevrijding herstartte het LVSGS op 25 september 1946. Er volgden slechte jaren waarin enkele geschriften en partijredes samen met af en toe een jaarvergadering de hoogtepunten vormden.
 

Een frisse wind na de oorlog

‘Kweekschoolstudent’ M. Golverdingen brengt verandering in het ingezonken Verbond. Het leidde in 1961 uiteindelijk tot een eigen blad: 'Onderling Kontakt'. Er volgden goede jaren, waarbij 1986 een historisch hoogtepunt vormde. Een nieuwe voorzitter, George van Heukelom, maakte zich bijzonder hard voor een bloeiende organisatie. Onder zijn gedreven leiding werden liefst twee jongerendagen gehouden.

De slag om de jeugd was ingezet. Al snel krijgt de jongerenorganisatie een nieuwe naam: LVSGS/SGP-jongeren. Na meerdere belangrijke beslissingen binnen de organisatie werd in 1989 het jongerenblad ‘KLIK’ gelanceerd, speciaal bedoeld voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar. Hiermee was het fundament voor de komende decennia was gelegd.

De jaren die volgden stonden in het teken van het bouwen aan een professionele organisatie. Er kwamen beleidsplannen, nieuwe commissies, fulltime jeugdwerkadviseurs én nieuwe voorzitters. Absoluut hoogtepunt was de presentatie van het allereerste politieke programma van de SGP-jongeren in 1999. Het jaar daarna was de lancering van merknaam SGP-jongeren. De term ‘LVSGS’ verdween.
 

Voorportaal kiesvereniging

Toch had het LVSGS ook in haar begintijd al oog voor het betrekken van jongeren: “Daarom vrienden, sticht een studievereeniging als onderafdeling Uwer Kiesvereniging. Roep de jonge menschen eens bij elkaar, vooral diegene die avond aan avond niets te doen hebben (…) De Studievereeniging kan het voorportaal zijn der Kiesvereeniging. Jongelui, te jong nog voor de Kiesvereeniging, kunnen wel lid worden van de Studievereeniging en later overgaan naar de Kiesvereeniging.”

SGP-jongeren in de 21e eeuw

De wisselingen in het bestuur blijven door de jaren heen de organisatie kenmerken, zo ook in de 21eeeuw. Iedere voorzitter en elk bestuurslid droeg op zijn of haar manier iets bij aan de groeiende politieke jongerenorganisatie van de SGP. De professionalisering blijft doorgaan. Zo worden lesbriefpakketten gelanceerd, komt er een nieuwe bestuursstructuur en weet de organisatie steeds vaker de media te halen.

SGP-jongeren ontwikkelde zich steeds duidelijker tot een organisatie die niet alleen jongeren uit de traditionele achterban van de SGP wil betrekken bij christelijke politiek, maar ook naar buiten durft te treden. Niet voor niets was de titel van de beleidsnota uit 2006 ‘De blik naar binnen, de slag naar buiten’.

De SGP staat bekend als een partij die vanuit religieuze overtuiging zich kant tegen de abortus en euthanasiepraktijk in Nederland; een partij de opkomt voor het leven. Voor de SGP-jongeren mag de term ‘Partij voor het leven’ breder worden getrokken. Daarom zette de SGP-jongeren zich de afgelopen jaren ook in voor thema’s als orgaandonatie, aids en opwarming van de aarde.

SGP-jongeren putten uit een prachtige historie. Op dit moment is de SGP-jongeren de grootste politieke jongerenorganisatie met enthousiaste jongeren die lid zijn van en/of actief zijn voor deze prachtige club!
 

Onstuimige groei

In 1986 kwam een nieuwe man aan het roer van het LVSGS: George van Heukelom. Hij trok zich het niet al te beste imago van de SGP aan. De werfkracht moest worden vergroot, stelde hij. Onder zijn enthousiaste leiding werd in hetzelfde jaar nog de eerste jongerendag gehouden. Het werden er gelijk maar twee, want de gehuurde zaal bleek veel te klein voor de 1350 mensen die zich hadden aangemeld. De slag om de jeugd was ingezet.

De omslag naar een echte jongerenorganisatie kwam ook tot uiting in de nieuwe naam: LVSGS/SGP-jongeren. In enkele jaren werden een aantal belangrijke stappen gezet om die omslag te verwezenlijken. In 1985 werd Riekelt Pasterkamp als parttime-jeugdvoorlichter aangesteld en in 1987 werd de eerste jeugdwerkadviseur (drs. Wim Dekker) aangenomen. In 1987 werd het lidmaatschap van de jongerenorganisatie opengesteld voor meisjes. In 1988 werd de landelijke organisatie opgedeeld in een zestal secties.  Tenslotte startte men in 1989 met het jongerenblad ‘KLIK’, speciaal bedoeld voor jongeren van 11 tot en met 15 jaar. Het fundament voor de komende decennia was gelegd.

Verdieping

Na de uitbundige groei onder George van Heukelom werd Hans Tanis het nieuwe gezicht van de SGP-jongerenorganisatie. Zijn voorzitterschap kenmerkte zich vooral door ‘consolidatie’. De interne organisatie kreeg veel aandacht. Als eerste SGP-geleding zette het LVSGS/sgp » jongeren een meerjarig beleidsplan op poten. In 1993 werd de eerste fulltime jeugdwerkadviseur benoemd: Martien van der Zwan. Samen met Hans Tanis heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in het enthousiasmeren van jongeren, het professionaliseren van de contacten met de pers en het ombouwen van het LVSGS/sgp » jongeren tot een politieke jongerenorganisatie.