ANBI-status

De SGP-jongeren heeft momenteel een ANBI-status. De onderstaande informatie geeft inzicht in de cijfers, beleidsdoelstellingen en bestuurssamenstelling.

 

Algemene gegevens

Adresgegevens

SGP-jongeren
Dinkel 7

3068 HB Rotterdam

Telefoonnummer

(010) 720 07 80

E-mailadres

info@sgpj.nl

 

ANBI-gegevens

Fiscaal nummer

8046.76.744

Rekeningnummer

IBAN:  NL19 RABO 0305 9738 94.

Bestuurssamenstelling

Klik hier voor informatie over de bestuurssamenstellingen.

Beleidsplan

Klik hier om de beleidsnota voor 2018-2022 te lezen.

Beloningsbeleid

Op medewerkers van de SGP-jongeren is de arbeidsvoorwaardenregeling SGP van toepassing Het beloningsbeleid is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). Bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling

De doelstelling is te vinden in de statuten en is verder uitgewerkt in de beleidsnota. Bij de statuten is ook het huishoudelijk reglement opgenomen.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn terug te vinden in het (concept-)jaarverslag van 2021. (jaarverslag 20132014201520162017, 2018 en 2019, 2020 zijn ook beschikbaar.)

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is hier terug te vinden. Lees ook jaarverslag 201320142015201620172018, 2019 en 2020 terug.

Privacybeleid Ons privacybeleid aangaande persoonsgegevens is hier te lezen.