De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Gods Woord ons leert dat de man het hoofd is der vrouw,
 • De beginselen deze tekst uit Gods Woord overnemen en stellen dat het regeerambt de vrouw niet toekomt,
 • Er moties zijn ingediend om met behulp van de consensus in te gaan tegen Gods Woord en de beginselen,

Overwegende dat:

 • Niet de consensus van de leden, maar de beginselen en boven alles Gods Woord de hoogste autoriteit hebben,
 • De CU al bestaat en dat christelijke vrouwen vanuit die partij het regeerambt kunnen bekleden,

Verzoekt het bestuur:

 • Uit te spreken dat de SGP-jongeren tégen politieke functies voor vrouwen zijn.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Mathijs van der Tang
 • Frederik Westerbroek
 • Christian Hovestadt
 • Johan Verkuijl
 • Maria van den Bosch
 • Nienke van der Tang
 • Lizanne Both
 • Heleen van de Fliert
 • Carolien van Kampen
 • Melvin Hazeleger
 • Gernike van Deelen
 • Martijn van Koeveringe
 • Corinda Hazenboom
 • Justin Zandee
 • Ton van der Spek
 • Jaap Driessen
 • Otto van der Tang
 • Lieke Maassen

Deze motie werd behandeld op: