De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De discussie over het vrouwenstandpunt binnen SGP(J) al jarenlang leeft;
 • Los van enkele incidentele gevallen de SGP nog geen vrouwelijke politici kent;
 • Een substantieel deel van de achterban geen bezwaren heeft tegen een rol voor vrouwen in een politieke functie;
 • Een ander deel zelfs bezwaren heeft tegen het weigeren van vrouwen in politieke functies;

Overwegende dat:

 • Op dit moment geen recht gedaan wordt aan de sentimenten in de achterban die graag meer ruimte zouden zien voor vrouwen in politieke functies;
 • Deze groep de mogelijkheid wordt ontzegd om vertegenwoordigd te worden door een vrouw van hun eigen partij;
 • Het naar de toekomst van belang is naar wegen te zoeken waarmee recht wordt gedaan aan de verschillende groepen;

Verzoekt het bestuur:

 • Meer gesprek en bezinning over dit onderwerp te faciliteren binnen de organisatie, om te zoeken naar wegen die recht doen aan de verschillende sentimenten die leven binnen de organisatie ten aanzien van het vrouwenstandpunt;
 • De conclusies hiervan met de leden / deze vergadering te delen.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Lianne Ruitenbeek
 • Jurian van der Ree
 • Willem Jan Blom
 • Dooitze de Jong
 • Mark Verwoerd
 • Mark de Jong
 • Martijn Boerman
 • Marieke Hotting
 • Ardi Pierik
 • Lineke Seppenwoolde
 • Tom de Nooijer
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Matthijs Huntelerslag
 • Jasper de Redelijkheid
 • Mirthe van Westerhuis
 • Geraldine Averesch

Deze motie werd behandeld op: