De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De discussie over het vrouwenstandpunt binnen de SGP(J) al jarenlang leeft;
 • Los van enkele incidentele gevallen de SGP nog geen vrouwelijke politici kent;
 • Een substantieel deel van de achterban geen bezwaren heeft tegen een rol voor vrouwen in een politieke functie;
 • Een ander deel zelfs bezwaren heeft tegen het weigeren van vrouwen in politieke functies.

Overwegende dat:

 • Op dit moment geen recht gedaan wordt aan de sentimenten in de achterban die graag meer ruimte zouden zien voor vrouwen in politieke functies;
 • Deze groep de mogelijkheid wordt ontzegd om vertegenwoordigd te worden door en vrouw van hun eigen partij;
 • Daarnaast vrouwen de mogelijkheid missen om in politieke functies invulling te geven aan hun christelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • De SGP-jongeren in de positie zijn om in dit debat stelling in te nemen en te pleiten voor voorzichtige verandering.

Verzoekt het bestuur:

 • Er bij de moederpartij op aan te dringen bij komende verkiezingen, te beginnen met lokale verkiezingen, open te staan voor geschikte vrouwen op de kieslijsten.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Jurian van der Ree
 • Lianne Ruitenbeek
 • Willem Jan Blom
 • Willeke Hoogendoorn
 • Mark Verwoerd
 • Dooitze de Jong
 • Henrik Van De Ruitenbeek
 • Martijn Boerman
 • Marieke Hotting
 • Maarten van Nieuw Amerongen
 • Ardi Pierik
 • Lineke Seppenwoolde
 • Willem-Jan Verdoes
 • Nienke Pieffers
 • Matthijs Huntelerslag
 • Jasper de Redelijkheid
 • Mirthe van Westerhuis
 • Geraldine Averesch

Deze motie werd behandeld op: