De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De website van SGP jongeren geen duidelijke Bijbelse identiteit laat zien.
 • Op de website van SGP jongeren er onder de standpunten geen Bijbelse onderbouwing te vinden is.

Overwegende dat:

 • SGP jongeren opereert enkel en alleen met Gods Woord ten grondslag.
 • SGP jongeren ernaar dient te streven om te laten zien waar haar standpunten vandaan komen.

Verzoekt het bestuur:

 • Een duidelijke visie op te website te laten verschijnen.
 • De standpunten naast de maatschappelijke argumenten te verdedigen met argumenten uit Gods Woord.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Martijn van Koeveringe
 • Gerbrand van Hoef
 • Johan Roodnat
 • Frederik Westerbroek
 • Berry Bouw
 • Timon Thomassen
 • Mathijs van der Tang
 • Wilmer Achterstraat
 • Melvin Hazeleger
 • Peter van Lagen
 • Christian Hovestadt
 • Johan Verkuijl
 • Wouter de Jong
 • Corinda Hazenboom
 • Jaap Driessen
 • Otto van der Tang
 • Wouter Dekker
 • Henry Draaijer

Deze motie werd behandeld op: