De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De Statuten en het HR de Orde van de Vergadering onvoldoende duidelijk omschrijven en de positie van de Leden tijdens een Ledenvergadering onvoldoende waarborgt.

Overwegende dat:

 • Hierdoor verwarring kan ontstaan over de al dan niet toegestane inhoud van moties en over het faciliteren van punten van orde.
 • Inspraak en de controlerende en sturende functie van de Leden fundamenteel is voor het functioneren van de SGPJ, en Bestuur en de Leden gebaat zijn aan een duidelijk raamwerk waardoor zij beide haar respectievelijke taken goed kunnen uitvoeren.

Verzoekt het bestuur:

 • Om de Orde van de Vergadering te herzien en te verankeren in de Statuten en het HR waarin nadrukkelijk de positie van de Leden tijdens een Ledenvergadering wordt versterkt waardoor deze de controlerende en sturende functie goed kunnen uitvoeren.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Dooitze de Jong
 • Mark Verwoerd
 • Martijn van Koeveringe
 • Frederik Westerbroek
 • Berry Bouw
 • Gerbrand Van Hoef
 • Martijn Boerman
 • Mathijs van der Tang
 • Tom de Nooijer
 • Lineke Seppenwoolde
 • Christian Hovestadt
 • Corinda Hazenboom
 • Jaap Driessen
 • Otto van der Tang
 • Wouter Dekker

Deze motie werd behandeld op: