De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP-Jongeren over enorm veel muzikaal talent beschikken;
 • De leden en het bestuur van SGPJ behoefte hebben aan iets wat álle leden gemeenschappelijk koesteren.

Overwegende dat:

 • SGP-Jongeren zichzelf soms wel héél serieus nemen;
 • SGPJ authentiek en ludiek moet zijn en blijven;
 • We een juiste balans moeten vinden tussen seriostieit en humor;
 • We ook gewoon een gezellige groep jongeren zijn;
 • Blijde klanken en mooie muziek iedereen vrolijk maken.

Verzoekt het bestuur:

 • Ondergetekende samen met degenen die zich aandienen voor samenwerking, een lied te laten maken, al dan niet op hele noten;
 • De eerstvolgende ledenvergadering dan wel ledenbijeenkomst, nadat er één of enkele concepten op tafel liggen, te stemmen over het voorgestelde lied of de voorgestelde liederen;
 • Iedere ALV, ieder SGPJ-Café en eventuele andere bijeenkomsten éénmaal het SGPJ-strijdlied te laten zingen;

Gaat over tot de orde van de dag

 • Hanna van Garderen
 • Nadine Hoogstraten
 • Adelinde van der Haar
 • Lineke Seppenwoolde
 • Coralien Voortman
 • Korstiaan Legemaat
 • Lianne Ruitenbeek
 • Justin Zandee
 • Jeronym Machek
 • Dooitze de Jong
 • Gerbrand van Hoef
 • Ruben Oosterom
 • Ardi Pierik
 • Mathijs van der Tang
 • Henry Draaijer
 • Willeke Hoogendoorn
 • Tom de Nooijer
 • Mirthe van Westerhuis
 • Geraldine Averesch
 • Wouter Dekker

Deze motie werd behandeld op: