De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De voorzitter van SGP-jongeren benoemd wordt door het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (Artikel 7, lid 3 van de Statuten);
 • Leden van SGP-jongeren zich op dit moment niet op een ledenvergadering kunnen uitlaten over de kandidaat (of kandidaten) voor het voorzitterschap van SGP-jongeren, terwijl dit bij andere bestuursfuncties wel het geval is;

Overwegende dat:

 • Het wenselijk is dat leden van SGP-jongeren op een ledenvergadering zich, net als bij andere bestuursfuncties, zouden moeten kunnen uitlaten over de kandidaat (of kandidaten) voor het voorzitterschap van SGP-jongeren, zoals binnen een vereniging gebruikelijk is;
 • Artikel 7, lid 3 van de Statuten ruimte biedt voor deze aanvulling op de procedure;
 • Deze motie tijdens de algemene ledenvergadering van 25 november 2017 ook is behandeld, en in het pre-advies het bestuur aangeeft dat zij "positief staat t.o.v. dit voorstel";

Verzoekt het bestuur:

 • Een lid toe te voegen aan Artikel 7 van het huishoudelijk reglement, te weten: "De voordracht van een kandidaat (of kandidaten) voor het voorzitterschap van de vereniging dient, alvorens de benoeming door het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij, bekrachtigd te worden door de ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen."

Gaat over tot de orde van de dag

 • Tom de Nooijer
 • Gerbrand van Hoef
 • Mark Verwoerd
 • Henk-Jan Mekelenkamp
 • Bart Vlot
 • Leander Willems
 • Martijn van Koeveringe
 • Mathijs van der Tang
 • Lineke Seppenwoolde
 • Ruben Oosterom
 • Frederik Westerbroek
 • Dooitze de Jong
 • Johan Roodnat
 • Berry Bouw
 • Barthil van Deelen
 • Joël Jansen
 • Martijn Boerman
 • Henrik Van De Ruitenbeek
 • Wouter Dekker
 • Berry Bouw
 • Nienke Pieffers
 • Jeronym Machek
 • Arthur Polder
 • Rody van Heijst
 • Henry Draaijer
 • Tjeerd Visser
 • Melvin Hazeleger
 • Erwin Guijt
 • Christian Hovestadt
 • Timon Thomassen
 • Corinda Hazenboom
 • Hanna van Garderen
 • Jaap Driessen
 • Otto van der Tang
 • Wouter Dekker

Deze motie werd behandeld op: