De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De wijzigende geopolitieke verhoudingen ertoe leiden dat Europa bekneld dreigt te raken tussen het Chinese en Amerikaanse machtsblok;
 • Het buitenlandse beleid van EU en natiestaten tegenover China weinig actief is;
 • De volgende Industriële Revolutie die gewonnen moet worden een technologische is;

Overwegende dat:

 • De invloed van China in de wereld steeds verder toeneemt, dat China de mensenrechten met voeten treedt, zelf geen mensenrechten kent en Europa vijandig gezind is;
 • De Amerikaanse buitenlandpolitiek zich steeds minder ten gunste van Europa oriënteert;
 • De EU als machtsblok krachtiger is dan de V.S. of de Volksrepubliek China;

Verzoekt het bestuur:

 • Te bewerkstelligen dat Nederland met Europese partners overlegt over de te nemen maatregelen tegen China, zodat Chinese bedrijven worden uitgesloten van de techmarkt;
 • Om richting de Europese Parlementsverkiezingen 2024 ten aanzien van de EU een standpunt te formuleren dat recht doet aan het belang van de EU als geopolitieke speler, vooral op economisch vlak.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Ardi Pierik
 • H.J. Ymker
 • C.C.W. Guijt
 • Gerbrand van Hoef
 • Mathijs van der Tang
 • Christian Hovestadt
 • J.P. de Redelijkheid
 • Otto van der Tang
 • Wouter Dekker
 • Henry Draaijer

Deze motie werd behandeld op: