De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er voornamelijk wordt gefocust op HBO en WO;
 • Het grootste gedeelte van de Nederlandse studenten MBO geschoold is;
 • De kwaliteit van docenten op het MBO voor verbetering vatbaar is.
 • MBO'ers onmisbaar zijn in de samenleving.

Overwegende dat:

 • Er meer aandacht moet komen voor verbetering van onderwijs, met als eerste focus het MBO.

Verzoekt het bestuur:

 • Om die reden meer aandacht te geven aan het onderwijs in het algemeen, met namen voor het MBO.
 • Een onderzoek in te stellen hoe we een verbeterde en eerlijkere visie krijgen op het MBO.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Berry Bouw
 • Gerbrand van Hoef
 • Mark de Jong
 • Ardi Pierik
 • Barthil van Deelen
 • Mathijs van der Tang
 • Joël Jansen
 • Rody van Heijst
 • Bart Vlot
 • Marieke Hotting
 • Melvin Hazeleger
 • J.P. de Redelijkheid
 • H.G.T. van Bragt
 • Geraldine Averesch
 • Wouter Dekker
 • Otto van der Tang

Deze motie werd behandeld op: