De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2021 te Kesteren, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het hoger onderwijs structureel te weinig geld ontvangt;
 • Geld in het hoger onderwijs vaak op de verkeerde plek terechtkomt, bijvoorbeeld bij prestigeprojecten met internationale studenten
 • Het College van Bestuur het zwaartepunt van het bestuur van universiteiten en hbo's is, waar dat een raad van docenten en studenten zou moeten zijn;

Overwegende dat:

1) Overwerk voor studenten en docenten grote gevolgen heeft, namelijk:

 • Docenten hebben te weinig tijd voor collegevoorbereiding en onderzoek, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk daalt;
 • Te grote aantallen studenten in met name werkgroepen, waardoor studenten niet de aandacht krijgen die nodig is voor een optimaal leerproces;
 • Dat docenten structureel tot wel meer dan 10 uur per week moeten overwerken, wat een leven naast het werk in stevige mate bemoeilijkt;

2a) Het geld op de juiste plek terecht moet komen, namelijk bij het onderwijs en onderzoek op universiteiten en hbo's en niet bij projecten elders;

2b) Veel beslissingen van het College van Bestuur op universiteiten en hbo's eigenlijk niet door docenten en/of studenten tegen te houden zijn, wat resulteert in perverse 'projecten' zoals UvA Vastgoed, een vastgoedportefeuille die niet aan het onderwijs ten goede komt.

2c) Studenten en docenten wél intrinsiek belang hebben bij goed onderwijs en zodoende het zwaartepunt van het bestuur zouden moeten vormen

3) Deze maatregel financieel gedekt dient te worden (zie het derde deel van deze motie);

Verzoekt het bestuur:

(1)

 • Zich uit te spreken vóór het initiatief Normaal Academisch Peil;
 • De SGP ertoe op te roepen structureel 1,1 miljard extra in het hoger onderwijs te investeren;

(2)

 • De SGP en de universiteiten ertoe op te roepen om de universiteit te democratiseren, zodat studenten en docenten inspraak hebben in de besteding van het geld (en het geld dus niet bij prestigeprojecten belandt). Dit kan worden geregeld in een nieuw dagelijks bestuur: de universitaire senaat, waarin alleen docenten en studenten zitting hebben.
 • Samen met de SGP actief mee te werken met het ontwikkelen van verdere democratiseringsplannen voor het hoger onderwijs.

(3)

De dekking van dit voorstel te regelen door 
A)

 • De publieke omroep terug te brengen naar één televisiezender en twee radiozenders;
 • Alle omroepen af te schaffen behalve de taakomroepen (die dan ook de kritische journalistiek op zich zullen nemen);
 • De publieke omroep kost in 2021 792 miljoen, de SGP schaft NPO 3 al af (ongeveer 700 miljoen over). Dat levert bij elkaar ongeveer 350 miljoen euro per jaar op.

B)

 • het verminderen of afschaffen van de subsidies voor populaire cultuur, in het bijzonder poppodia en filmfestivals 100 miljoen euro per jaar

C)

 • Een extra bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking bovenop het verkiezingsprogramma, om het geld dat aan ontwrichtende zaken als abortus wordt uitgegeven te compenseren 50 miljoen euro per jaar

D)

 • Het opheffen van het speciale bijtellingstarief en andere belastingvoordelen voor plugin-hybride auto's (7%). Te vaak maken autofabrikanten misbruik van de speciale status van hybride aangedreven auto's. Hierbij moet aangetekend worden dat ook plugin-hybrides nog deels op benzine rijden.
 • Het aanscherpen van de regels voor subsidie op volledig aangedreven elektrische auto's. De subsidie verdwijnt nu vaak in de zakken van sportwagenfabrikanten, waardoor de reële effecten van deze subsidie niet naar verwachting zijn. Elektrische sportwagens moeten voortaan onder de normale subsidieregels vallen. Gezien het feit dat het hier om zeker de helft van de markt voor elektrische auto's gaat (wat blijkt uit bijvoorbeeld de verkoopcijfers van Tesla) en de subsidie in 2021 nog 700 miljoen kostte), is de te verwachten besparing ongeveer 350 miljoen euro per jaar.

E)

 • Nieuw te verkopen emissierechten moeten 25% duurder worden gemaakt, zodat bedrijven de reële prijs voor schade aan het milieu betalen. In 2019 leverden emissierechten 440 miljoen euro op, dus deze maatregel zal nu ongeveer 100 miljoen euro per jaar opleveren.

F)

 • Er moet een plukze-wet komen die het mogelijk maakt om zeer hoge boetes (naar draagkracht) op te leggen aan diegenen die veroordeeld worden voor geweld tegen hulpverleners Gezien het feit dat het elk jaar opnieuw weer om tienduizenden gevallen gaat (volgens het CBS 5.330 verdachten van geweld tegen de politie, de andere hulpverleners nog niet meegerekend), moet hier 100 miljoen euro per jaar mee te verdienen zijn.

G)

 • De bijdrage aan de Verenigde Naties moet zo snel mogelijk met 50 miljoen euro per jaar worden verlaagd, gezien de voortdurende afwijkingen van de kerntaken van de VN, bijvoorbeeld als het gaat om Zwarte Piet.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Ardi Pierik
 • Willem Jan Blom
 • Johan Roodnat
 • Jurian van der Ree
 • Gerbrand van Hoef
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Barthil van Deelen
 • H.J. Ymker
 • Joël Jansen
 • J.P. de Redelijkheid
 • Mark Verwoerd
 • Christian Hovestadt
 • Wouter Dekker

Deze motie werd behandeld op: