De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Het SGP-bestuur haar standpunten steeds minder met Gods Woord verdedigt, zowel in de Tweede Kamer als in hun verkiezingsprogramma.

Overwegende dat:

  • De SGP, zoals vanouds, haar standpunten allereerst moet baseren op Gods Woord.

Verzoekt het bestuur:

  • Op de a.s. algemene ledenvergadering een motie in te dienen om:
  1. Binnen de partij enige aanscherpingen/verduidelijkingen te leveren ten opzichte van deze verandering.
  2. Een verklaring te geven voor het weglaten van Gods Woord in de argumentatie.

Gaat over tot de orde van de dag

  • Martijn van Koeveringe
  • Frederik Westerbroek
  • Barthil van Deelen
  • Mathijs van der Tang
  • Jan-Bart Verheij

Deze motie werd behandeld op: