De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De overheid het al enige jaren steeds moelijker maakt om woningen te bouwen door o.a. stikstof- en andere regels, maar ook door het bouwen van wind- en zonneparken waardoor de waarde van land exponentieel stijgt

Overwegende dat:

 • Er een nijpend woningtekort is, zoals tijdens deze vergadering besproken is, en woningbouw een belangrijk speerpunt is in de SGPJ-campagne. Bovendien zou de nationale overheid geen onnodige strobreed in de weg moeten leggen voor woningprojecten, en wind- en zonneparken niet moeten worden verkozen boven woningbouw.

Verzoekt het bestuur:

 • Een amendement in te dienen tijdens het SGP-congres waarin benoemd wordt dat de regelgeving wordt beperkt tot het hoogstnodige, en in het politiek beleid wind- en zonneparken niet verkozen moeten worden boven woningbouw (door bijv. subsidies).

Gaat over tot de orde van de dag

 • Dooitze de Jong
 • Lianne Ruitenbeek
 • Rody van Heijst
 • Lineke Seppenwoolde
 • Tom de Nooijer
 • Mathijs van der Tang
 • Hanna van Garderen
 • Berry Bouw

Deze motie werd behandeld op: