De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De concept-kandidatenlijst van de SGP voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in 2021 reeds is gepresenteerd;
 • Deze concept-kandidatenlijst geamendeerd kan worden op het SGP-verkiezingscongres op 16 januari 2021 deo volente;
 • Tom de Nooijer geen plaats heeft op deze concept-kandidatenlijst, en derhalve vooralsnog geen plaats heeft op de definitieve kandidatenlijst;

Overwegende dat:

 • De Nooijer zich als ons jongste SGP-gemeenteraadslid hard inzet in de gemeente Oldebroek en daar al de nodige politieke ervaring heeft opgedaan;
 • Hij daarnaast in de afgelopen jaren veelvuldig het SGP-geluid met verve heeft uitgedragen, onder meer op landelijke televisie en radio;
 • Door die optredens er velen zich al aansloten bij SGP-jongeren en de SGP;
 • De Nooijer in staat is om een extra publiek aan de SGP te binden, met name rechts-georiënteerde kiezers;
 • Ook Elsevier De Nooijer in 2019 al heeft aangeprezen als ‘politiek talent’;
 • Er geen kandidaat uit de gemeente Oldebroek op de concept-kandidatenlijst staat;
 • Velen bereid zijn op de SGP te stemmen wanneer De Nooijer een plaats heeft op de kandidatenlijst;
 • Het plaatsen van De Nooijer op de concept-kandidatenlijst niet ten koste gaat van een andere kandidaat, maar een mooie toevoeging is op de huidige concept-kandidatenlijst;
 • Tom de Nooijer daarom als aanwinst op de SGP-kandidatenlijst terecht zou moeten komen;

Verzoekt het bestuur:

 • Op het aanstaande SGP-verkiezingscongres met bovenstaande overweging en strekking te pleiten voor het op de kandidatenlijst plaatsen van De Nooijer;

Gaat over tot de orde van de dag

 • Mathijs van der Tang
 • Lineke Seppenwoolde
 • Martijn Boerman
 • Frank Jansen
 • Gerwin Boswijk
 • Dooitze de Jong
 • Sarah van der Lee
 • Justin Meijberg
 • Berry Bouw
 • Ingrid Bruin
 • Jan-Willem van de Werken
 • Rick Bouter
 • Johan Roodnat
 • Mark Verwoerd
 • Wessel Gerrits
 • Herman Fokker
 • Jaap Driessen
 • Hanna van Garderen
 • Mirthe van Westerhuis
 • Andreas Vos
 • Christian van Bennekom
 • Annelien van der Spek
 • Matthijs Huntelerslag
 • Barthil van Deelen
 • Wouter Dekker
 • Henry van Bragt

Deze motie werd behandeld op: