De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er opnieuw is gekozen voor een enkelvoudige kandidaatstelling, terwijl er al enkele keren expliciet aandacht voor een meervoudige kandidaatstelling geweest is.
 • De procedure voor kandidaatstelling een vrij schimmige procedure is voor leden die er niet bij betrokken zijn.

Overwegende dat:

 • Een deel van SGPJ heeft al eerder aangegeven graag een meervoudige kandidaatstelling te willen, ook gezien het grote aantal stemmen wat opging bij de vragen hierover op de vergadering in 2016.

Verzoekt het bestuur:

 • Niet enkel te overwegen of meervoudige kandidaatstelling mogelijk is, maar ook daadwerkelijk tot actie over te gaan.
 • Vanaf maart altijd minimaal twee kandidaten voor te dragen voor de desbetreffende functie tenzij er maar één kandidaat gesolliciteerd heeft.
 • Dit ook te wijzigen in het HR.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Leander Willems
 • Martijn Boerman
 • Lineke Seppenwoolde
 • Frank Jansen
 • Henry van Bragt
 • Berry Bouw
 • Tom Jansen
 • Anne Ruth van den Berge
 • Matthijs Huntelerslag

Deze motie werd behandeld op: