De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er in Nederland momenteel 128 nertsenfokkerijen zijn
 • Nertsenfokkerijen in 2024 definitief worden gesloten
 • Andere EU-lidstaten ook bezig zijn met het sluiten van fokkerijen
 • Er dit jaar 13 nertsenfokkerijen in Nederland worden geruimd vanwege een Covid-19 uitbraak.

Overwegende dat:

 • Het doden van dieren voor enkel en alleen bont in deze tijd onverdedigbaar is
 • De ruimingen van dit jaar een goed moment zijn om door te pakken in aanloop naar het verbod in 2024
 • Er middels compensatie vanuit het Rijk tegemoet gekomen kan worden in de richting van de ondernemers.

Verzoekt het bestuur:

 • Zich uit te spreken voor versnelde sluiting van de fokkerijen
 • Ditzelfde advies neer te leggen bij de SGP

Gaat over tot de orde van de dag

 • Rody van Heijst
 • Berry Bouw
 • Tjeerd Visser
 • Willem Jan Blom
 • Arthur Polder
 • Koen Schouten
 • Jolinde Hooglander

Deze motie werd behandeld op: