De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er in het publieke debat samenwerkingen worden aangegaan tussen verschillende partijen en belangenorganisaties om gedeelde belangen te behartigen
 • Dat de SGP-jongeren ook aan dergelijke samenwerkingen deelneemt, zoals in Coalitie-Y
 • Het bestuur een besluit tot deelname aan dergelijke samenwerking vaak op een relatief korte termijn moet nemen

Overwegende dat:

 • Dergelijke samenwerkingen nuttig zijn voor de SGP-jongeren als organisatie en de standpunten die ze vertegenwoordigt
 • Het van belang is dat een besluit tot deelname aan een samenwerking op basis van zorgvuldige afweging genomen wordt in lijn met de standpunten van de vereniging en haar leden
 • Het gezien de snelheid van het maatschappelijk debat niet wenselijk is om een besluit tot deelname eerst voor te moeten leggen aan de ledenvergadering

Verzoekt het bestuur:

 • Voor de volgende ledenvergadering kaders op te stellen voor deelname aan een samenwerking met andere organisaties in het maatschappelijk debat, zodat zij in de toekomst haar keuze op basis van deze kaders kan maken
 • Deze kaders voor te leggen aan de ledenvergadering ter goedkeuring

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan de Leeuw
 • Bart Vlot
 • Dirk Bouman
 • Henry van Bragt
 • Berry Bouw
 • Matthias Bunt
 • Lianne Ruitenbeek
 • Matthijs Huntelerslag
 • Rody van Heijst
 • Tjeerd Visser
 • Nadine Hoogstraten
 • Corn√© van Tilborgh
 • Henk-Jan Mekelenkamp
 • Tom de Nooijer

Deze motie werd behandeld op: