De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • SGP net als SGP-jongeren gelieerd is aan Coalitie-Y om met allerlei organisaties gezamenlijke belangen te behartigen.

Overwegende dat:

 • SGP-jongeren destijds met de SGP is toegetreden tot Coalitie-Y;
 • Er een motie is ingediend om te kijken naar de positie van SGP-jongeren binnen Coalitie-Y (motie 70).

Verzoekt het bestuur:

 • SGP mee te nemen in de gesprekken die lopen
 • Om de SGP de lijn van de SGP-jongeren te laten volgen

Gaat over tot de orde van de dag

 • Berry Bouw
 • Matthijs Huntelerslag
 • Dirk Bouman
 • Henry van Bragt
 • Bart Vlot
 • Matthias Bunt
 • Paul Boogaard
 • Henk-Jan Mekelenkamp
 • Tom de Nooijer

Deze motie werd behandeld op: