De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Coalitie-Y een eigen politieke koers gaat varen en standpunten naar buiten worden gebracht die haaks op die van de SGP-jongeren staan
 • Er in de afgelopen periode gedreigd is met een demonstratie

Overwegende dat:

 • SGP-jongeren zou moeten vasthouden aan haar eigen koers
 • SGP-jongeren van oudsher tegen het voeren van demonstraties is

Verzoekt het bestuur:

 • Om voor de eerstvolgende ledenvergadering gesprekken hierover te voeren met Coalitie-Y
 • Deze bevindingen te delen met de ledenvergadering
 • Advies te geven over de positie van de SGP-jongeren binnen Coalitie-Y
 • Op de eerstvolgende ledenvergadering de uittreding in stemming te brengen indien SGP-jongeren nog banden heeft met Coalitie-Y

Gaat over tot de orde van de dag

 • Bart Vlot
 • Berry Bouw
 • Dirk Bouman
 • Matthijs Huntelerslag
 • Peter de Leeuw
 • Johan de Leeuw
 • Christian Hovestadt
 • Jaap Driessen
 • Barthil van Deelen
 • Gijs Westeneng
 • Maarten Otten
 • Paul Boogaard
 • Leen Paans
 • Henry van Bragt
 • Matthias Bunt
 • Tjeerd Visser
 • Henk-Jan Mekelenkamp
 • Nilles De Rooij

Deze motie werd behandeld op: