De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2020, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Met ledenwerf activiteiten vaak te weinig promotiemateriaal beschikbaar is in de vorm van de KLIK of In Contact;
 • Deze bladen een bijdrage leveren bij het ledenwerven;
 • Bij een tekort er geen bekendheid buiten de beurs etc. gegeven kan worden;

Overwegende dat:

 • De ledenwerving hierdoor moeizamer verloopt;
 • SGP-jongeren er baat bij heeft meer leden te hebben;
 • De kosten minder hoog uitvallen bij aankoop van een groot aantal tijdloze bladen

Verzoekt het bestuur:

 • Om voor het najaarscongres van DV. 2021 met een algemeen en tijdloos promotieblad te komen om te gebruiken bij ledenwerf activiteiten
 • Te onderzoeken of dit kan in de vorm van de KLIK en In Contact in één blad

Gaat over tot de orde van de dag

 • Bart Vlot
 • Berry Bouw
 • Nadine Hoogstraten
 • Barthil van Deelen
 • Henry van Bragt
 • Dirk Bouman
 • Paul Boogaard
 • Matthijs Huntelerslag
 • Johan de Leeuw
 • Cors van den Broek
 • Henry Draaijer
 • Mark Jong
 • Jaap Driessen
 • Leen Paans
 • Matthias Bunt
 • Tjeerd Visser
 • Rick den Ouden
 • Henk-Jan Mekelenkamp
 • Nilles De Rooij
 • Justin Klerk

Deze motie werd behandeld op: