De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • De ledenvergadering heeft ingestemd met het houden van een gala;

Overwegende dat:

  • Een gala geopend moet worden, en de voorzitter daarvoor de eerste aangewezen persoon lijkt;

Verzoekt het bestuur:

  • De voorzitter, samen met zijn first lady, het bal te laten openen op het gala.

Gaat over tot de orde van de dag

  • Willem Pos
  • Berry Bouw
  • Silvan Hardeman
  • Corinda Hazenboom
  • Christian Hovestadt
  • Rick van de Waerdt
  • Christian van Bennekom

Deze motie werd behandeld op: