De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Bovenstem zingen is erkend als immaterieel erfgoed;

Overwegende dat:

 • SGP-jongeren ook een commissie heeft in Zwartewaterland, met Genemuiden als bakermat van de bovenstem, waar elke zondag de bovenstem ten gehore wordt gebracht in de eredienst;

Verzoekt het bestuur:

 • Bij elk congres psalmen op te geven waarbij de bovenstem mogelijk is, en
 • Te onderzoeken of commissie Zwartewaterland of een andere commissie in dat geval de bovenstem kan inzetten.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Willem Pos
 • Berry Bouw
 • Silvan Hardeman
 • Henry van Bragt
 • Bertine van Vliet
 • Leander Tramper
 • Rick van de Waerdt

Deze motie werd behandeld op: