De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Niet alle leden van SGP-jongeren een (sterke) affiniteit hebben met politiek;
 • Dergelijke leden zich (veel) minder interesseren in SGPJ-activiteiten die een (sterk) politiek karakter hebben.

Overwegende dat:

 • Avonden met een (sterke) politieke insteek erg waardevol zijn voor onze vereniging en dat ook niet hoeft te verminderen;
 • Laagdrempelige activiteiten met een (veel) mindere politieke insteek een bredere groep jongeren aanspreekt;
 • Het goed is dat we niet enkel het in politiek geïnteresseerde deel van onze leden bedienen;
 • Er her en der al activiteiten zijn gehouden door SGP-jongeren die inspiratie bieden;
 • Het goed is dat het landelijk bestuur hier aandacht voor heeft en bekijkt of dergelijke activiteiten meer gehouden kunnen worden, hetzij landelijk, regionaal of lokaal (zonder de zelfstandigheid van de Lokale Commissies aan te tasten).

Verzoekt het bestuur:

 • Te bekijken of en hoe er meer activiteiten gehouden kunnen worden die beter aansluiten op het minder in politiek geïnteresseerde deel van onze leden, zodat er een bredere verbinding kan ontstaan.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Koen Schouten
 • Gert Jansen

Deze motie werd behandeld op: