De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Wij als grootste politieke jongerenorganisatie niet kunnen achterblijven ten aanzien van onze collega's ter rechter zijde wat betreft het organiseren van een gala

Overwegende dat:

 • Er binnen de SGPJ een zekere vorm van decadentie heerst en een voorkeur uitgaat voor gegoede kledij -de SGPJ niet alleen gebaat is bij inhoudelijke avonden, maar ook zeker bij gezellige samenkomsten in formele sfeer -dit initiatief bijdraagt tot een professionele uitstraling

Verzoekt het bestuur:

 • Om binnen nu en een jaar 'het grote SGPJ gala' te organiseren op een prominente locatie van nationale allure. Dit verzoek richt zich mede aan de commissie Organisatie.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Frank Jansen
 • Nadine Hoogstraten
 • Silvan Hardeman
 • Martijn Boerman
 • Nellie den Boer
 • Tom de Nooijer
 • Leander Willems
 • Janco Bakker
 • Henry van Bragt
 • Herman Fokker
 • Bertine van Vliet
 • Koen Schouten
 • Florian Pronk
 • Timon van Meerendonk
 • Christian Hovestadt
 • Berry Bouw
 • Rick Gouman
 • Lianne Hagoort
 • Albert-Jan Waaijenberg
 • Gert Hakkenberg
 • Christian van Bennekom
 • Mathijs van der Tang

Deze motie werd behandeld op: