De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Op pagina 19 en 20 staat: ‘Gemeenten in Nederland … Europese aanbestedingsregels’. En op pagina 20, concreet, punt 5 staat: ‘Europese aanbestedingsregels maken een uitzondering voor het sociaal domein zodat Nederlandse gemeenten hun zorg in lokaal en regionaal in kunnen kopen en lokaal maatwerk vorm kunnen geven.

Overwegende dat:

  • Europees moet, wat Europees moet. Nationaal moet, wat Nationaal kan;
  • Aanbestedingsregels een nationale aangelegenheid dienen te zijn.

Verzoekt het bestuur:

  • De zin: ‘Daarom moet het sociaal domein vrijgesteld worden van de Europese aanbestedingsregels’ te vervangen met: 'Daarom moeten de Europese aanbestedingsregels ondergebracht worden bij de nationale parlementen en vervangen worden door nationale regelgeving.
  • En de zin: ‘Europese aanbestedingsregels maken een uitzondering voor het sociaal domein zodat Nederlandse gemeenten hun zorg in lokaal en regionaal in kunnen kopen en lokaal maatwerk vorm kunnen geven’ te vervangen met: ‘Europese aanbestedingsregels dienen vervangen te worden door nationale regelgeving zodat Nederlandse gemeenten hun zorg lokaal en regionaal in kunnen kopen en lokaal maatwerk vorm kunnen geven.’

Gaat over tot de orde van de dag

  • Matthijs Huntelerslag
  • Berry Bouw
  • Martijn Walraven
  • Florian Pronk
  • Jos van de Breevaart

Deze motie werd behandeld op: