De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Er in het concept verkiezingsprogramma wordt gesproken over het Europees Parlement, de Europese Unie en Europa.

Overwegende dat:

  • Deze verkiezingen gaan over de samenstelling van het Europees Parlement en de toekomst van de Europese Unie;
  • De Europese Unie niet het grondgebied van Europa vertegenwoordigd, maar de lidstaten van de EU.

Verzoekt het bestuur:

  • Alle zinsneden over Europa te schrappen.

Gaat over tot de orde van de dag

  • Matthijs Huntelerslag

Deze motie werd behandeld op: