De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Op pagina 2, regel 6, zin 1 staat: ‘Nederland is op zijn plek binnen de Europese Unie.’

Overwegende dat:

 • We kritisch zijn over de Europese Unie;
 • Deze zin opmerkelijk positief is over Nederland in de Europese Unie;
 • Dit geen recht doet aan een deel van de achterban die niet ervaart dat Nederland op zijn plek is binnen de Europese Unie;
 • Nederland wel aan de wieg stond van de Europese Unie;
 • Een neutralere invalshoek meer recht doet aan verschillende opvattingen over de Europese Unie binnen de SGP(J).

Verzoekt het bestuur:

 • De zin te veranderen naar: ‘Nederland stond aan de wieg van de Europese Unie.’

Gaat over tot de orde van de dag

 • Matthijs Huntelerslag
 • Martijn Walraven
 • Jos van de Breevaart
 • Herman Fokker

Deze motie werd behandeld op: