De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het conceptverkiezingsprogramma van CU-SGP voor de verkiezingen voor het Europees Parlement gepubliceerd is;
 • Ook SGP-jongeren wijzigingsvoorstellen kan indienen voor het te houden verkiezingscongres.

Overwegende dat:

 • Het conceptverkiezingsprogramma op verschillende punten verbeterd, verhelderd, of aangevuld kan worden;

Verzoekt het bestuur:

 • Het onderstaande amendement in te dienen voor het verkiezingscongres:
Pagina 1 t/m 44

Betreft: wijzigen  
Voorstel: consequent ‘Europese Unie’ of ‘EU’ gebruiken waar dat bedoeld wordt (in plaats van ‘Europa’) 
Toelichting: het continent, Europa, staat los van de politieke discussie, en is bovendien van een andere aard en orde dan het Europese project dat door het leven gaat als ‘Europese Unie’ of ‘EU’. Vermenging van de twee zeer verschillende termen is dan ook onwenselijk.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Lianne Ruitenbeek
 • Berry Bouw
 • Arjen Klein
 • Gerwin Geneugelijk
 • Johannes van der Poel
 • Christian van Bennekom
 • Matthijs Huntelerslag
 • Frans Hazeleger

Deze motie werd behandeld op: