De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2019, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Er hoeft op dit moment geen belasting betaald te worden om te vliegen. Er zijn wel plannen om €7 per ticket belasting te heffen.
  • Er wordt op dit moment geen accijns geheven op kerosine.

Overwegende dat:

  • De luchtvaartsector is een van de grootste vervuilers van onze tijd. Om dit te verminderen moeten we mensen ontmoedigen met het vliegtuig te gaan. Dit zou gedaan kunnen worden door niet een bepaald bedrag (€7) per ticket belasting te heffen, maar ook door een belastingpercentage te bepalen, waardoor vliegen wordt ontmoedigd. Mensen zullen hierdoor sneller voor alternatief vervoer kiezen.
  • Op diesel en benzine wordt wel accijns geheven, maar op kerosine niet, waardoor de luchtvaartsector vrij spel heeft. Door een accijnspercentage te bepalen, kan de luchtvaartsector worden aangemoedigd efficiëntere vliegtuigen te bouwen en te gebruiken.

Verzoekt het bestuur:

  • Hef op elk vliegticket 20% belasting.
  • Hef op kerosine 20% accijns.

Gaat over tot de orde van de dag

  • SGPJ Oost-Betuwe
  • Henry van Bragt

Deze motie werd behandeld op: