De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2018, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De SGP(J) van oudsher een gezond wantrouwen heeft ten aanzien van de Europese Unie;
 • De EU zich, volgens SGP-jongeren, niet moet ontwikkelen tot een federale staat, maar hoofdzakelijk een intergouvernementele organisatie hoort te zijn;

Overwegende dat:

 • De SGP baat heeft bij een sterke campagne vanuit de SGP-jongeren;
 • Het goed is om het SGPJ geluid rond de Europese verkiezingen te laten horen;
 • De SGP-jongeren erg blij zijn met de voordracht van Bert-Jan Ruissen;

Verzoekt het bestuur:

 • Voorafgaand aan de Europese verkiezingen van D.V. 23 mei 2019 te komen met een campagne waarin het heldere SGP(J)-geluid ten aanzien van de Europese Unie naar voren komt;
 • De leden hierin te betrekken;
 • In deze campagne stelling te nemen tegen een zogenoemde Nexit.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Wietse Blok
 • Leander Tramper
 • Berry Bouw
 • Willem-Jan Verdoes

Deze motie werd behandeld op: