De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2018, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het Klimaatakkoord van Parijs een stap in de goede richting is;
 • De doelstellingen wel zo ambitieus zijn dat we met de huidige (beoogde) maatregelen en de doelstellingen niet gaan halen;
 • Op de website van SGP-jongeren de volgende zin staat: "Kernenergie is niet onbespreekbaar, maar het uitblijven van verduurzaming is dat wel."

Overwegende dat:

 • Rentmeesterschap bij de SGP-jongeren hoog in het vaandel staat;
 • Het belangrijk is dat er vanuit de christelijke kringen gewezen wordt op de verantwoordelijkheid wat betreft rentmeesterschap;
 • Het belangrijk is dat de samenleving weet hoe de SGP-jongeren over kernenergie en het gebruik daarvan denkt;

Verzoekt het bestuur:

 • Een onderzoek in te stellen naar het gebruik van kernenergie en thorium (Thorium wordt de laatste tijd vaak genoemd als een alternatieve brandstof voor kerncentrales. Door thorium in plaats van uranium te gebruiken zouden de grote problemen rond kernenergie in één klap worden opgelost);
 • Haar bevindingen te presenteren aan de ledenvergadering;
 • Zich actief te mengen in het publieke debat rondom kernenergie;
 • Zo veel mogelijk mensen van de uitkomsten hiervan op de hoogte te stellen.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Wietse Blok
 • Leander Tramper
 • Koen Schouten
 • Christian van Bennekom
 • Jaap Driessen
 • Willem-Jan Verdoes

Deze motie werd behandeld op: