De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2018, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er onlangs door Tweede- en Eerste Kamer een wetsvoorstel (33506) is aangenomen dat behelst dat alle niet in het donorregister geregistreerde Nederlanders van 18 jaar en ouder automatisch worden opgenomen in het orgaandonorregister;
 • Er een initiatief is gestart om vóór 26 april 2018 handtekeningen te verzamelen ten einde een raadgevend referendum te organiseren over dit wetsvoorstel.

Overwegende dat:

 • De staat zich nimmer tot eigenaar mag verklaren van de organen van (overleden) burgers;
 • Deze inbreuk op de integriteit van het lichaam, nota bene verankerd in artikel 11 van de Grondwet, zo verstrekkend is dat het principe ‘tegen referenda te zijn’ hier niet op de eerste plaats dient te staan;
 • Dit thema zich, in tegenstelling tot eerdere bij referenda voorgelegde bestuurlijke vraagsturen, bij uitstek leent voor een volksraadpleging;
 • Er door de initiatiefnemers van het raadplegend referendum gebruik gemaakt wordt van louter legitieme, wettelijke mogelijkheden;
 • Het uitschrijven van een raadplegend referendum- en met name het te verwachten afwijzen van het wetsvoorstel duidelijk en klaar een signaal aan de politiek is;
 • Het daar benevens voor ons ook nog plezant zou zijn om D66 te confronteren met democratie;

Verzoekt het bestuur:

 • Op effectieve wijze de inzameling van ondersteuningsverklaringen voor de referendumaanvraag te ondersteunen en daartoe de eigen (online) platfora te gebruiken;
 • Zich ook bij de tweede fase van de referendumaanvraag, waarbij 300.000 ondersteuningsverklaringen nodig zijn, niet onbetuigd te laten;
 • Straks niet heimelijk, maar met enig gepast en uiterlijk zichtbaar genoegen kennis te nemen van het uitschrijven van een raadplegend referendum inzake de wet 33506;
 • De groeten over te brengen aan Pia Dijkstra.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Wilco Kodde
 • Wietse Blok
 • Ardjan Boersma
 • Frank Hazeleger
 • Levi Verschoof
 • Walter Jordaan
 • Arij Heijboer

Deze motie werd behandeld op: