De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het voorjaarscongres van 2018, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Het bestuur tijdens ledenvergadering in antwoorden voorziet bij het agendapunt 'rondvraag' (hoewel 'ingezonden vragen' de lading beter zou dekken).

Overwegende dat:

 • Deze antwoorden bij aanwezige leden een sterke behoefte kan veroorzaken om hierop te reageren;
 • De voorzitter, zoals bij alle agendapunten, vanuit zijn bevoegdheid gelegen in Art. 2 lid 2 HR de dialoog en discussie ordelijk kan laten verlopen en kan voorkomen dat het te veel tijd in beslag neemt;
 • Het daarom wenselijk is om de gelegenheid te laten bestaan hier vanuit de leden op te reageren en zo nodig te discussiëren.

Verzoekt het bestuur:

 • Bij het onderdeel 'rondvraag' de gelegenheid te bieden dat leden kunnen reageren en zo nodig kunnen discussiëren over gegeven antwoorden.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Berry Bouw
 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Arthur Polder
 • Rick van Dijke
 • Tom de Nooijer
 • Jaap Driessen

Deze motie werd behandeld op: