De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De subsidie van de rijksoverheid voor SGP-jongeren de komende jaren structureel lager is.
 • Het bestuur bepaalde inkomsten (advertenties, prentenboek) hoger inschat dan in voorgaande jaren.

Overwegende dat:

 • Het niet zeker is of deze hogere baten daadwerkelijk worden behaald.
 • De jaarrekening van 2016 en de tussentijdse rapportage van 2017 laten zien dat de baten de afgelopen jaren ook zijn tegengevallen.
 • Het mogelijk is dat in de loop van 2018 blijkt dat de baten ook lager uitvallen.
 • Dat SGP-jongeren over 2018 geen negatief eindresultaat dient te behalen.
 • Dat de algemene reserve niet opnieuw moet worden aangesproken nadat hier vorig jaar een hoop geld uit is gehaald.

Verzoekt het bestuur:

 • Rekening te houden met het lager uitvallen van de baten over 2018.
 • Te verwoorden wat zij gaat doen ,als in de loop van 2018 blijkt dat de vereniging afstevent op een negatief eindresultaat, om een negatief eindresultaat te voorkomen.
 • Hiernaar te handelen als er daadwerkelijk een tekort ontstaat.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Arthur Polder
 • Pieter Meijers
 • Arie Rijneveld
 • Jan de Rooij
 • Frans Hazeleger
 • Sander Bossenbroek
 • Walter Jordaan
 • Wietse Blok
 • Tom de Nooijer
 • Lianne Ruitenbeek
 • Maarten van der Sluijs
 • Vincent Slingerland
 • Berry Bouw
 • Rick van de Waerdt
 • Jaap Driessen

Deze motie werd behandeld op: