De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

  • Op de website van SGP-jongeren onder de kop ‘standpunten’ geen woord te vinden is over Caribisch Nederland, ook wel de bijzondere gemeenten of de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) genoemd;

Overwegende dat:

  • Caribisch Nederland volwaardig onderdeel is van Het Koninkrijk der Nederlanden;
  • Het voor de leden van SGP-jongeren, media en de eilandbewoners zelf belangrijk is te weten waar we voor staan betreffende Caribisch Nederland;

Verzoekt het bestuur:

  • Een of meerdere standpunt(en) te (laten) formuleren, bij voorkeur door de commissie Binnenland, betreffende Caribisch Nederland in de breedste zin van het woord naar inzicht van het bestuur en de commissie Binnenland;
  • Deze te publiceren op de website van SGP-jongeren onder de kop ‘standpunten’.

Gaat over tot de orde van de dag

  • Matthijs Huntelerslag
  • Jan-Herber Hogendoorn
  • Geert-Jan Gerritsen
  • Koen Schouten
  • Jaap Driessen

Deze motie werd behandeld op: