De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op het najaarscongres van 2017, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • Er gebrekkig inzicht is, voor zowel vrijwilligers als niet-vrijwilligers, in de organisatiestructuur van SGP-jongeren;
 • Er op het gebied van communicatie niet altijd bekend is welke zaak wie toebehoort en ook contactgegevens ontbreken;

Overwegende dat:

 • Onze prachtige website een aanwinst is en van grote waarde kan zijn om de transparantie en duidelijkheid in de organisatiestructuur van SGP-jongeren te vergroten;

Verzoekt het bestuur:

 • Een schematische voorstelling van de structuur van onze vereniging (organogram) op de website te plaatsen waarin duidelijk wordt hoe de vereniging georganiseerd is qua bestuursleden en hun portefeuilles, landelijke commissies (die niet van tijdelijke aard zijn) en overige van belang zijnde werkvormen zoals HR, websitebeheer en de Adviescommissie;
 • Per commissie of werkvorm aan te geven wie voorzitter is en via welk e-mailadres (of e-mailadressen indien er een nadere relevante portefeuilleverdeling is) deze persoon of personen te bereiken zijn.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Koen Schouten
 • Christian Hovestadt
 • Arthur Polder
 • Berry Bouw
 • Johannes van der Poel
 • Jan-Herber Hogendoorn
 • Arie Rijneveld
 • Lianne Ruitenbeek
 • Rick van Dijke
 • William van Asselt
 • Frans Hazeleger
 • Walter Jordaan
 • Jos van de Breevaart
 • Jaap Driessen
 • Tom de Nooijer
 • Gijs Westeneng
 • Jos van der Maas

Deze motie werd behandeld op: